ราคาพืชผลทางการเกษตร

 

ณ วันที่ ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย หน่วย หมายเหตุ
2014-08-07 กรัมม็อกโซน 1 ลิตร 155.00 ลิตร
2014-08-07 ปุ๋ยตรามงกุฏ 15-15-15 820.00 กระสอบ
2014-08-07 ปุ๋ยตราโมเซอิด ท๊อปวัน 27-12-6 855.00 กระสอบ
2014-08-07 กรัมม็อกโซน 5 ลิตร 690.00 ลิตร
2014-08-07 พาราครอต ยี่ห้อ เข้แดง 5 ลิตร 630.00 ลิตร
2014-08-07 ไกลโฟเซต ยี่ห้อ เข้แดง 4 ลิตร 435.00 ลิตร
2014-08-07 พันธุ์ข้าวโพด 339 (5 กก.) ตราแปซิฟิค 800.00 กิโลกรัม
2014-08-07 อาทราซีน 80 ตราเข้แดง 180.00 -
2014-08-07 พันธุ์ข้าวโพดเหนียว ม่วงแต้ม (1 กก.) 720.00 ถุง
2014-08-07 ปุ๋ยตราหัววัว แดง 15-15-15 840.00 กระสอบ
2014-08-07 ปุ๋ยตราหัววัว น้ำเงิน 15-15-15 850.00 กระสอบ
2014-08-07 ปุ๋ยตราหมอดิน 20-10-5 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2014-08-07 ปุ๋ยตราเรือใบ 15-0-0 860.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตรากระต่าย 16-20-0 670.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตรากระต่าย 21-0-0 465.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ 16-20-0 675.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตรากระต่าย 15-15-15 825.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ 21-0-0 475.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ 46-0-0 660.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ 16-8-8 610.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตราเรือใบ (ยารา) 15-15-15 1030.00 กระสอบ
2014-08-06 ปุ๋ยตรากระต่าย 46-0-0 655.00 กระสอบ
2013-10-11 เครื่องพ่น เบอร์ 1 1200.00 เครื่อง
2013-10-11 พันธุ์ข้าวโพด CP 888 ตราดอกบัว S 1230.00 กิโลกรัม
2013-10-11 ปุ๋ยโมเซอิด หมอดิน 27-12-6 880.00 กระสอบ
2013-10-11 พันธุ์ข้าวโพด B 80 (3 หุน) ตราไพโอเนีย 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2013-10-11 พันธุ์ข้าวโพด B 80 (3.5 หุน) ตราไพโอเนีย 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2013-10-11 ปุ๋ยตรายาร่า (ยางพารา) 25-7-7 1020.00 กระสอบ
2013-10-11 ปุ๋ย ยาร่า (ยางพารา) 16-11-14 1020.00 กระสอบ
2013-10-11 ปุ๋ยตรายาร่า (ยางพารา) 21-7-14 1040.00 กระสอบ
2013-10-11 ปุ๋ยตรายาร่า (ยางพารา) 20-10-12 850.00 กระสอบ
2013-10-11 ถังอาหารหมู อ่างใหญ่ 270.00 อ่าง
2013-10-11 ถังอาหารหมู 60 L 1650.00 ถัง
2013-10-11 ถัุงอาหารหมู 60 K 1850.00 ถัง
2013-10-11 ยาเอฟโฟเรีย 500 ซีซี 700.00 ขวด
2013-10-11 ยาคุมหญ้านา 6 จี 415.00 ถุง
2013-10-11 ยาวันอัพ 4 ลิตร 470.00 แกลอน
2013-10-11 ยาไฟราแทน 90 210.00 ถุง
2013-10-11 น้ำยาดันฝุ่น 295.00 แกลอน
2013-10-11 ยาออติวา 500 ซีซี 950.00 ขวด
2013-10-11 ปุ๋ยตรายาร่า (ยางพารา) 29-5-18 930.00 กระสอบ
2013-10-11 ถังอาหารหมู อ่างเล็ก 170.00 อ่าง
2013-10-11 ปุ๋ยตราหมอดิน 20-10-12 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2013-10-11 แลนเนท 500 กรัม 350.00 กรัม
2013-10-11 พันธุ์ข้าวโพด 399 (5 กก.) ตราแปซิฟิค 810.00 กิโลกรัม
2013-10-11 พันธุ์ข้าวโพด CP 888 ตราใบโพธิ์ S 0.00 กิโลกรัม สินค้าหมด
2013-10-11 ยาคุมดูอัลโกลด์ 630.00 ขวด
2013-10-11 พันธุ์ข้าวโพด CP 888 ตราใบโพธิ์ M 1230.00 กิโลกรัม
2013-10-11 อะลาคลอร์ 500 ซีซี ตราหมาแดง 180.00 ซีซี
2013-10-11 ปุ๋ยเกล็ด 20-20-20 90.00 กิโลกรัม
2013-10-11 ไกรโฟเซต ตราหมาแดง 460.00 -
2013-10-11 ไกลโฟเซต ยี่ห้อ เข้แดง 1 ลิตร 130.00 ลิตร
2013-07-30 อาทราซีน 90 ตราหมาแดง 195.00 -
2013-07-30 ปุ๋ยขี้ไก่ 260.00 กระสอบ
2013-07-30 ปุ๋ยตราเรือใบ (ยารา) 13-13-21 1050.00 กระสอบ
2013-07-30 พันธุ์ข้าวโพด TF 222 (5 กิโลกรัม) 660.00 -
2013-07-30 อาทราซีน 90 ตราเข้แดง 195.00 -
2013-07-30 วาเรนเซีย 500 ซีซี 190.00 ซีซี
2013-07-30 ปุ๋ยเกล็ด 10-20-30 105.00 กิโลกรัม
2013-07-30 พีคไบโอ (1.5 กก.) 365.00 กิโลกรัม
2013-07-30 โดโลไมล์ 130.00 กระสอบ
2012-11-19 พันธุ์ข้าวโพด 9191 (5 กก.) 0.00 กิโลกรัม สินค้าหมด
2012-11-19 อะลาคลอร์ 1000 ซีซี ตราหมาแดง 180.00 ซีซี
2012-11-19 พันธุ์ข้าวโพด NK 20 (10 กก.) 0.00 กิโลกรัม สินค้าหมด
2012-11-19 พันธุ์ข้าวโพด CP 888 ตราดอกบัว M 0.00 กิโลกรัม สินค้าหมด
2012-03-14 ปุ๋ยตราหมีคู่ 20-8-20 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2012-03-14 พันธุ์ข้าวโพด 029 (5 กก.) ตราหมาแดง 0.00 กิโลกรัม สินค้าหมด
2011-12-09 ปุ๋ยอินทรีย์ มูลค้างคาว 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2011-12-09 ปุ๋ยตราหมีคู่ 15-7-18 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2011-12-09 พันธุ์ข้าวโพด 326 (5 กก.) ตราแปซิฟิค 0.00 กิโลกรัม สินค้าหมด
2011-10-20 น้ำยาดันฝุ่น 295.00 ลิตร
2011-09-05 พาราครอต 1 ลิตร 130.00 ลิตร
2011-09-05 ปุ๋ยอินทรีย์ ซากุระ เม็ด 0.00 กระสอบ สินค้าหมด
2011-09-05 ปุ๋ยตราหมอดิน 46-0-0 0.00 กระสอบ สินค้าหมด